Info

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

 

Administrator danych Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Exeltis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamocka 8
Dane kontaktowe Z administratorem danych można skontaktować się w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00 poprzez adres email biuro@exeltis.com telefonicznie pod numerem 22 822 74 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00 poprzez adres email dane.osobowe@exeltis.pl telefonicznie pod numerem 22 336 78 08 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujący sposób:

  • dane osobowe podane w formularzu – w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie niezbędności ich wykorzystania do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu realizacji obowiązków prawnych, np. związanych z prawem podatkowym i przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • nr Prawa Wykonywania Zawodu – w celu weryfikacja Państwa statusu jako osób uprawnionych do zapoznania się z treściami umieszczonymi w Serwisie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. weryfikacji tożsamości użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

  • dane osobowe podane w formularzu – przez czas realizacji zamówienia, a następnie przez czas określony w przepisach prawnych (np. dotyczących przechowywania dokumentów rachunkowych);
  • nr Prawa Wykonywania Zawodu – przez 2 lata.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane przekazywane będą podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.: Salus International Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 9, 40-273 Katowice oraz Urtica Sp. z o. o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Ewa Majewska ul. Eugeniusza Żychlińskiego 12, 42-208 Częstochowa
Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu także prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy wykorzystywać danych na tej podstawie za wyjątkiem szczególnych sytuacji.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem mailowym dane.osobowe@exeltis.pl

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, , lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu lub składania zamówień. Brak podania danych uniemożliwia złożenie zamówienia lub dostęp do części Serwisu dla lekarzy.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dotyczące plików Cookies

Czym są pliki cookies Pliki cookies to pliki informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Exeltis Poland Sp. z o.o.
W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies? Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

Utrzymanie sesji w zakładce Dla  Lekarz po wpisaniu nr PWZ dzięki której Użytkownik nie musi zmieniając podstrony i wracając do zakładki Dla lekarza ponownie go wpisywać.

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie są stosowane rodzaje plików cookies? W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies? W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest możliwe pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.